باشگاه کوهنوردی و سنگ نوردی هدف تربیت و آموزش کوهنوردان جوان و صعود به قلل مرتفع ایران و جهان http://tarakclub.mihanblog.com 2018-05-25T20:51:34+01:00 text/html 2016-05-24T07:28:18+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا برگزاری دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما در گلستان http://tarakclub.mihanblog.com/post/254 <div align="justify">ب<font size="2">ه دعوت دوستان خوب و خونگرم استان گلستان جهت تدریس دو دوره کلاس نقشه خوانی به گرگان رفتم .رفتن از یک محیط کویری و ورود به منطقه ای جنگلی تنوع خوبی خوب و از اون بهتر آشنایی با دوستان جدید و علاقه مندانی که جهت استحکام پایه کوهنوردی کشور دنبال کسب علم اون بودند بسیار واسم مسرت بخش بود.هوای بارانی برگزاری کلاس در شرایط مه آلود و گاها تگرگ و پیمایش در مناطق جنگلی خیلی جالب و همراه تجربه های بیاد ماندی شد .جاداره از همه بزرگوارانی که موجب شدند این دوستی رقم بخوره بخوصوص بچه های خوب گرگان تشکر کنم</font>.<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/fandoghlo/14700000.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/fandoghlo/14700036.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/fandoghlo/1470012.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>شاد باشید <br></div></div> text/html 2016-01-27T06:12:56+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا صعود زمستانی به قله کاهار 4050 و ناز4108 و میشینه نو 4025 http://tarakclub.mihanblog.com/post/253 <div style="text-align: justify;"><font size="2">نام برنامه : صعود به خطالراس ناز و کاهار</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">ارتفاع : ۴۰۵۰ کاهار – ۴۰۲۵ میشینه نو – ۴۱۰۸ ناز</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">زمان :30دی الی 2 بهمن &nbsp;ماه</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">منطقه جغرافیایی : قلل ناز وکاهار در حاشیه شرقی البرز غربی قرار گرفته ،از سمت جنوب به دره چالوس و رودخانه کرج واز سمت شمال به دره پهناور طالقان محدود می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">دسترسی : جاده چالوس ، بعد از پل خواب ، جاده سمت چپ ، روستای کلوان</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">نوع برنامه : دو روزه (سنگین)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امکانات : در این فصل چشمه ها مشخص نبود &nbsp;و در جبهه جنوبی کهار وناز دوجان پناه وجود دارد ۱-جانپناه ناز در ارتفاع۲۹۰۰متری به نام سیادر۲-جانپناه کهار در ارتفاع ۳۱۹۳ متری به نام کهار</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">موبایل در ارتفاع در بیشتر مسیر آنتن میداد</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">قلل کهار و ناز به ارتفاع ۴۰۵۰ و ۴۱۰۸ در منطقه البرز غربی واقع شده اند. این قلل به طور طبیعی جدا کننده دره جاده چالوس و طالقان می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">خط الراس شرقی کهار به ترتیب قلل ونتار ۳۹۶۵٫هفت خوان &nbsp; ۳۹۷۵٫کلاش ۳۸۵۰ و کرچان ۳۸۰۰ متر &nbsp;را دارا می &nbsp;باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">خط الراس غربی کهار شامل قلل ناز ۴۱۰۸٫ماشه نو ۴۰۰۰٫کروج.۳۵۰۰٫گزآتایورد ۳۳۰۰و &nbsp;ارژنگ و… می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">جبهه شمالی قله کهار(کاهار)و خط الراس غربی آن کاملا مشرف به منطقه طالقان است و جبه شمالی خط الراس شرقی آن مشرف به گردنه عسلک و دره های آزادبر و کهنه ده می باشد که در نهایت به روستای گچسر ختم می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">در جبهه جنوبی کهار و ناز دو جانپناه وجود دارد.جانپناه قله ناز موسوم به سیادر در ارتفاع ۲۹۰۰ و جانپناه کهار در ارتفاع ۳۲۰۰ متری قرار گرفته است. همچنین در مسیر جنوبی قلل کرچان و کلاش ویا &nbsp;جانپناهی مخروبه موسوم به کامک وجود دارد. برای صعود قلل کهار و ناز باید پس از رد کردن سد کرج و رسیدن به روستای پل خواب وارد جاده ای که در سمت چپ جاده وجود دارد و به روستای کلوان ختم شد .مبدا صعود این دو قله روستای کلوان می باشد.پوشش گیاهی منطقه، چای کوهی ،آویشن و سیب وصنوبر است و کوههای منطقه مربوط به دوره چهارم زمین شناسی(کواترنری) میباشد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/kaharnaz/333333.jpg" alt=""></div> text/html 2016-01-18T08:01:51+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا گزارش اردو های آمادگی هیئت کوهنوردی استان http://tarakclub.mihanblog.com/post/252 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان خراسان جنوبی جهت بلا بردن توان کوهنوردان و انتخاب تیمی منتخب جهت صعود های زمستانی اقدام به برگزاری اردوهایی با سطوح مختلف فنی نمود.که اردوی اول در منطقه باغران با صعود به قله قوچ در شرایط خاص جوی و با هدف آشنایی و تبیین هدف تیمی اجرا شد و اردوی دوم &nbsp; نیز صعودی از منطقه رزگ و یمایش خطالراس و صعود قلل باغران صورت پذیرفت و در نهایت اردوی پایانی صعود ی در منطقه حفاظت شده بین آباد &nbsp;و درند انجام شد که از نظر سطح کار نسبتا سنگین بشمار می رفت. و در نهایت در این مجموعه اردوها اعضایی منتخب جهت صعود سراسری فدراسیون کوهنوردی که به میزبانی استان سیستان و &nbsp;بلوچستان در قله تفتان برگزار می گردد مشخص شدند.در کنار مبحث انتخاب،آموزش هدف دیگری بودکه در این اردوها مورد توجه اعضا قرار گرفت.جاداردبه نوبه خود از یکایک بزرگوارانی که در تشکیل و اجرای این برنامه ها همت نمودند تقدیر و تشکری داشته باشم. گزارشی تصویری از روند اجرای این اردوها را در ادامه مطالب میتوانید مشاهده کنید.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/hiatordo94/485.jpg" alt=""></div> text/html 2015-12-16T18:56:24+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا صعود قله چهکند از یال مهستان http://tarakclub.mihanblog.com/post/251 <div align="justify"><font size="2">جمعه گذشته با دوست عزیزم نیما برنامه ای رو مطرح کردیم که صعودی به قله چهکند از یک مسیر بکر داشته باشیم به همین سبب ساعت 6 صبح به طرف منطقه گردشگری بند امیر شاه به راه افتادیم ماشین رو کنار روستای کاسه سنگ پارک کردیم و به طرف یالی که از پیش در نظر داشتیم به راه افتادیم .مسیر از پایین بیشتر شبیه یک گرده سنگی بود تا یک یال و شیب مسیر هم کمی به جالبی برنامه اضافه می کرد. شیب مسیر را با گام های کوتاه آغاز نمودیم و به طرف بالا ادامه مسیر دادیم . <br>بقیه برنامه رو توسط عکس هایی که گذاشتم به همراه کروکی GPSکه همراه ما بود مشاهده کنید.<br></font><div align="center"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/mahestan/456.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div> text/html 2015-12-16T07:09:16+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا گزارش تصویری از پیمایش جنگل فندقلو اردبیل (شهریور 94) http://tarakclub.mihanblog.com/post/250 <div style="text-align: center;"><font size="2">پیمایش جنگل فندقلو از روستای ابی بیگلو &nbsp;تا گردنه حیران</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/fandoghlo/775.jpg" alt=""></div> text/html 2015-11-25T05:08:36+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا پیمایش کویر (چال نمکی ریگ جن) http://tarakclub.mihanblog.com/post/249 <div align="justify"><font size="2">چندی پیش با تعدادی از دوستان به سمت سمنان رفتیم و پیمایشی در منطقه کویری سمنان و بالای ریگ جن داشتیم مسیر در ابتدا ریگ زار بود و پس از دو ساعت پیمایش به منطقه باتلاقی و مندابی چال نمکی ریگ جن رسیدیم و به ادامه پیمایش خود پایان دادیم. جاذبه های زیبایی و مخصوصا وجود گلدانهای بزرگ طبیعی در منطقه و مسیر به نوبه خود این منطقه را خاص جلوه میداد. <br></font><div align="center"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/kavir/789.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="2">جاذبه این منطقه وجود کم ماسه بادی بود و اکثر مسیر&nbsp; را ریگ زار تشکیل میداد<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/kavir/123.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>همراهان و دوستان عزیزم<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/kavir/456.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>پرواز بر <b>تارک</b> کویر<br></font></div></div> text/html 2015-10-20T14:34:08+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا صعود به قله بینالود (18 و 19/7/1394) http://tarakclub.mihanblog.com/post/248 <font size="2">در نیمه مهر ماه امسال صعودی داشتم به قله 3200 متری بینالود (بام خراسان رضوی)&nbsp;</font><div><font size="2">این صعود رو تقدیم میکنم به همه دوستانی که تا امروز پشتیبان من بودن منو همراهی کردن&nbsp;</font></div><div><font size="2">تقدیم به همسر مهربانم که یاور من در همه مراحل زندگیم بود</font></div><div><font size="2">تقدیم به پدر و مادر عزیزتر از جانم</font></div><div><font size="2">تقدیم حسن فرازی عزیزم</font></div><div><font size="2">تقدیم به نیما یساری مهربانم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/binalood94/33.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/binalood94/45.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-07-18T08:51:42+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا عید بندگی خدا بر مومنان مبارک http://tarakclub.mihanblog.com/post/247 <div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/neww/hgdf.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><font size="2">بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا...<br>بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها...<br>بدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادی...<br>بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم<br>و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک.<br>* التماس دعا*</font><br> text/html 2015-07-05T13:16:58+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا یا علی میگویم و عشق را دوباره آغاز می کنم http://tarakclub.mihanblog.com/post/246 <div align="center"><font size="2">دست به دامن خدا که میشوم ،</font><br><font size="2">چیزی آهسته درون من به صدا در می آید که نترس !</font><br><font size="2">از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست !<br><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/neww/patch2image.php.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></div><br><div align="center"><font size="2">پنج چیز است كه پنج چیز از آن نزاید: دلی كه خانه ی غرور است كانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نكوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كین ننگرند و دروغگویان از كسی وفا و اعتماد نبینند.((گوته))<br><br>و این گونه بود که این نیز بگذشت<br><br><font color="#CC0000"><b></b></font><br></font></div> text/html 2014-12-08T05:07:28+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما http://tarakclub.mihanblog.com/post/236 <font size="2"> </font><div align="right"><div align="center"><font size="2"><b>&nbsp;هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان بیرجند در نظر دارد یک دوره کلاس آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما را با شرایط ذیل برگزار نماید:</b></font><br></div><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"><img alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/181192ghoch/ghtbnama.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></div><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2014-08-27T03:30:45+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا انالله و انا الیه راجعون http://tarakclub.mihanblog.com/post/244 <div align="justify"><font size="2">انگار ملائک تو را میان بوسه هایی که برای خدا فرستادم دزدیدند. عطر برگ های لیمو ، درخت توت ، کنار گارم زنگی و زیتون و میوه های کال درخت انبه باغ ها را چه زود به فراموشی سپردی؟!<br>چگونه توانستی آن همه خاطره را در یک لحظه تمام کنی.<br>همه را می بینم اما جزء تو که خاطره ای شدی ماندگار برای قلب هایی که منتظرت هستند.<br></font></div><div align="justify"><font size="2">گناه آسمانی که تورا به آغوش کشید و باخود برد را هرگز نخواهیم بخشید تو میان بودنت و یادت ، یادت را برایمان گذاشتی و بودنت را افسانه ساختی.<br><br>خانواده باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی تارک ضایعه اسف بار درگذشت پیشکسوت ورزش و مدیر با اخلاق و مردمی استان&nbsp; مرحوم<br> <b>حسن رضا عمیدیان&nbsp;</b> را به جامعه ورزشی استان و شهرستان بیرجند و مخصوصاً خانواده این عزیز درگذشته تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبری جزیل آرزومند است<br><br></font><div align="center"><img src="http://www.patc.ir/upload/uploads/14091100851.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2">شادی روحش صلوات<br>مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن رضا عمیدیان مدیرکل فقید ورزش و جوانان خراسان جنوبی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 6 شهریور در محل هیئت ابوالفضلی (مصلی) برگزار میشود.<br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2014-06-06T10:20:07+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا گزارش برنامه جمعه 9/3/1393(سنگنوردی -رزگ) http://tarakclub.mihanblog.com/post/234 <p align="justify"> <font size="2">طبق برنامه&nbsp; این هفته ساعت 6:30 در میدان قائم جمع شدیم و به طرف روستای رزگ حرکت نمودیم.&nbsp; در ابتدا جهت صرف صبحانه به سمت دره رزگ رفتیم و ساعت 8 جهت کار سنگنوردی به محل گارگاه سنگنوردی آمدیم.</font> </p><p align="center"><img alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/razg90393/aaa.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> text/html 2014-05-30T14:30:24+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا گزارش برنامه دره نوردی در روز مبعث حضرت رسول(6/3/1393) http://tarakclub.mihanblog.com/post/233 <p align="justify"> <font size="2">بعد از اجرای ناتمام برنامه دره نوردی در مورخه جمعه&nbsp;26 اردیبهشت&nbsp;ماه با توجه به مساعد بودن هوا&nbsp; و با نظر جمعی از همنوردان قرار شد&nbsp;ادامه برنامه&nbsp;گذشته را در روز مبعث انجام دهیم . به&nbsp;همین سبب ساعت 6:30 در میدان دانشگاه آزاد جمع شدیم و به طرف منطقه چهارده حرکت کردیم&nbsp;.</font> </p><p align="center"><img alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/dare14/h.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> text/html 2014-05-19T14:13:53+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا گزارش برنامه جمعه 26/2/1393(دره نوردی آبشار های چهار ده) http://tarakclub.mihanblog.com/post/232 <p align="justify"> <font size="2">این هفته با توجه به توافق اعضاء قرار شد بر نامه&nbsp; ای به سبک دره نوردی در آبشار های چهار ده اجرا نمایم&nbsp; به همین سبب ساعت 5:30 در میدان دانشگاه آزاد جمع شدیم و به طرف روستای چهارده&nbsp; حرکت کردیم .</font> </p><p align="center"><img alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/darenavardi14/f.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> text/html 2014-05-13T06:46:01+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا گزارش برنامه جمعه 19/2/1393(مزار کوه به بند زنوک) http://tarakclub.mihanblog.com/post/231 <p align="justify"> <font size="2">طبق برنامه ساعت 5:30 صبح جمعه در میدان سوم سجادشهر(سیدالشهداء) جمع شدیم و با&nbsp;دو خودروی&nbsp;شخصی به طرف بند امیر شاه و مزار کوه حرکت کردیم . خودرو ها را قبل از مزار پارک کرده و به طرف روستای یشت به راه افتادیم . مسیر را از میان باغات یشت و در کف رودخانه ادامه دادیم .</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/znok19293/aa.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> text/html 2014-05-09T03:05:00+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا گزارش برنامه جمعه 12/2/1393(درند بین آباد) http://tarakclub.mihanblog.com/post/230 <div align="justify"><font size="2">طبق برنامه اعضای شرکت کننده در برنامهاین هفته ساعت 5:30 در میدان ابوذر جمع شدند و به طرف منطقه حفاظت شده آرک بین آباد حرکت کردیم .ساعت 6:20 دقیقه بود که به روستای بین آباد رسیدیم . به علت استفاده بهینه از زمان تصمیم بر این شد که با خودرو ها مسیر رودخانه ای شرق روستای&nbsp; بین آباد را&nbsp; تا جایی که امکان رفتن وجود دارد ادامه دهیم . <br></font><div align="center"><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/zenok19293/aaaa.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div> text/html 2014-04-22T09:09:05+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا خود برتر بینی و منیت یعنی عدم آموزش و اصول موفقیت در کار گروهی http://tarakclub.mihanblog.com/post/227 <DIV align=justify><FONT size=2><BR></FONT> <DIV align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/razg220193/khod.jpg"></DIV><FONT size=2>شاگرد معمار ، جوانی بسیار باهوش اما عجول بود گاهی تا گوشی برای شنیدن می یافت شروع می کرد تعریف نمودن از توانایی های خویش در معماری و در نهایت می نالید از این که کسی قدر او را نمی داند و حقوقش پایین است .<BR>روزی برای سلمانی به راه افتاد دید سلمانی مشغول است و کسی را موی کوتاه می کند . فرصت را مناسب شمرده و باز از هنر خویش بگفت و اینکه کسی قدر او را نمی داند و او هنوز نتوانسته خانه خوبی برای خویش دست و پا کند . به اینجای کار که رسید کار سلمانی هم تمام شد . مردی که مویش کوتاه شده بود رو به جوان کرده و گفت آیا چون هنر داری دیگران باید برایت اسباب آسایش بگسترند ؟! جوان گفت : آری<BR>مرد تنومند دستی به موهای سفیدش کشید و گفت : <BR></FONT></DIV><BR> text/html 2014-04-13T13:43:17+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا گزارش صعودی بهاری به قله چهارده 22/1/1393 http://tarakclub.mihanblog.com/post/226 <p align="justify"><font size="2">اولین برنامه کوهنوردی باشگاه در سال 1393 را با&nbsp;&nbsp;عبور از&nbsp;آبشار های زیبای رزگ و صعود به قله چهارده آغاز کردیم. پس از حدود یک ماه نیم خانه نشینی و گذراندن دوره درمان تصمیم گرفتیم اولین برنامه و شروع&nbsp; فعالیت کوهنوردی سال جدید&nbsp; را&nbsp;با ارتفاعات رزگ آغاز کنیم. بر همین اساس&nbsp; طبق قرار&nbsp; ساعت 5:30 در میدان قائم جمع شده و به طرف روستای ییلاقی رزگ حرکت کردیم.</font></p> <p align="center"><img alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/razg220193/i.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> text/html 2014-03-19T03:50:20+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا برآمد بهاری دیگر http://tarakclub.mihanblog.com/post/225 <p align="justify"><font size="2"> بهار طبیعت را بهانه می دانیم برای بهاری کردن دلهامان <br>بهین یادگار پیشینیان و میراث گرانقدر نیاکانمان مان فرا رسیده است</font></p><p align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/181192ghoch/sal.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="justify"><font size="2">چه نیکوست در این گاه آغازین با زدودن زنگار خشم و کین از قلب خویش , سالی سراسر عشق , شادی و وطن دوستی را آغاز کنیم </font></p><p align="justify"><font size="2">یاران <strong>تارک</strong> در آغاز نوگرایی حیات و طلوع خورشید در نخستین پگاه 93 با نگاه به آنچه که در این سال کوشیده اند به سوی روزی نو،گام بر می دارند و از راهی دور و با قلبی نزدیک ،دستان تمامی باشندگان ایران زمین را به گرمی می فشارند و در پای سفره هفت سین خویش , هم دل و هم پیمان شعار همشیگی&nbsp;<strong>باشگاه تارک</strong>&nbsp;را این چنین سر می دهند که: </font></p><p align="center"><font size="2"><strong>سرفراز بادا نامت،ای ایران</strong></font></p><p align="justify"><font size="2">&nbsp;</font></p><p align="justify"></p><font size="2"><p align="justify">نوروز بر تمامی باشندگان ایران فرهنگی بزرگ شاد باد.</p><p align="justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدیر باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی تارک---- سید غلامرضا موسوی<br></strong></p></font> text/html 2014-03-15T06:20:02+01:00 tarakclub.mihanblog.com رضا زیارت قبول http://tarakclub.mihanblog.com/post/224 <p><font size="2"> زائرکعبه ،که دیده ات منور به نور مسجد النبی ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی ست بازگشت با معرفتت را گرامی میداریم</font></p><p><font size="2"><strong>همنورد گرامی :جناب آقای پوریا مقری</strong></font></p><font size="2"><p>غبار خاك بقیع افسری به روی سرت<br>زلال جرعه زمزم نگاه چشم ترت<br>طواف كعبه نمودی؟ خدا نگهدارت<br>نسیم گنبد خضراء رسد زبال وپرت.....<br>مهمانی ات در حریم امن الهی وبوسه اشكت بر غربت بقیع زمزمی از لطف خداست<br>نجواهایت را در سرزمین وحی; ستاره ها می شنیدند ونگاه عاشقانه ات را گنبد خضرا<br>شهادت میدهد.عقده های دلت را كه برسرمزار ائمه معصوم دربقیع گشادی مباركت باد</p><p align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/862652/181192ghoch/poria.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="right"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدیر باشگاه</strong></p><p align="right"><strong>سید غلامرضا موسوی</strong></p></font><p></p>